Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 147/106/19 zmieniające zarządzenie Nr 132/91/19 Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji oraz przyjęcia Regulaminu pierwszego etapu plastycznego Konkursu Ekologicznego pt. "Siwy dym kontra błękitne niebo i biały obłoczek"