Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 146/105/19 w sprawie powołania członków Komisji Wyborczej Jednostki Pomocniczej Rady Miejskiej Mikołowa dla przeprowadzenia wyborów Rady Dzielnicy Kamionka zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 roku