Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 145/104/19 w sprawie określenia kalendarza wykonania czynności wyborczych w związku zarządzonymi wyborami rady Dzielnicy Kamionka na dzień 16 czerwca 2019 roku