Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 141/100/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 13