Uchwała nr VIII/68/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok