Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 134/93/19 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych