Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 133/92/19 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 111/70/19 Burmistrza Mikołowa z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie określenia kalendarza wykonania czynności wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do rady Dzielnicy Kamionka na dzień 12 maja 2019 roku