Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 132/91/19 w sprawie powołania komisji oraz przyjęcia Regulaminu pierwszego etapu plastycznego Konkursu Ekologicznego pt. "Siwy dym kontra błękitne niebo i biały obłoczek"