Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 128/87/19 w sprawie powołania Zespołów ds. wspierania inicjatyw lokalnych