Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 127/86/19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1569/14/2018 z dnia 20.06.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1317/199/2017 z dnia 20.06.2017 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Mikołowie