Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 110/69/19 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta w Mikołowie dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2019 roku