Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 109/68/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę