Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 108/67/19 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołów na lata 2019-2024