Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 105/64/19 w sprawie powołania zastępcy Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie