Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 104/63/19 w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, placówkom oświatowym oraz Biurze Aktywności Obywatelskiej realizacji projektu pn. „Ćwiczmy razem - etap 2"