Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 103/62/19 w sprawie wprowadzenia procedur badania oceniającego stopień satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego w Urzędzie Miasta Mikołów