Protokół z zebrania wiejskiego w Mokrem z dnia 11.04.2018 r.