Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 97/56/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2019 rok