Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 91/50/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej