Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 87/46/19 w sprawie opłat za korzystanie z Krytej Pływalni „Aqua Plant”