Uchwała nr V/56/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę:
- nr XIV/145/2019 z dnia 22.10.2019 r.
- nr XXIX/274/2020 z dnia 25.08.2020 r.

Uchwała nr LXII/615/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek