Uchwała nr IV/43/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XVI/155/2019 z dnia 19.11.2019 r., która została uchylona na mocy uchwały nr XVIII/189/2019 z dnia 17.12.2019 r.