Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 84/43/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mikołowie (Przedszkole nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 11) podczas jego nieobecności