Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 82/41/19 w sprawie wyznaczenia wicedyrektora do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie podczas jego nieobecności