Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 81/40/19 w sprawie wyznaczenia wicedyrektora do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie podczas jego nieobecności