Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 77/36/19 w sprawie wyznaczenia wicedyrektora do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie podczas jego nieobecności