Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 76/35/19 w sprawie wyznaczenia wicedyrektora do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie podczas jego nieobecności