Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 75/34/19 w sprawie wyznaczenia wicedyrektora do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie podczas jego nieobecności