Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 74/33/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie podczas jego nieobecności