Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 73/32/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 11 im. Leśnych Ludków w Mikołowie podczas jego nieobecności