Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 70/29/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Mikołowie podczas jego nieobecności