Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 68/27/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 5 im. Krainy Bajek w Mikołowie podczas jego nieobecności