Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 66/25/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 3 im. Kota w butach w Mikołowie podczas jego nieobecności