Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 65/24/19 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie podczas jego nieobecności