Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 60/19/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutu dzielnicy Kamionka, będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów