Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Styczeń 2019 (I.2019/37)