Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 50/9/19 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi