Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 48/7/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę