Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 43/2/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Taborowa Kępa