Uchwała nr III/34/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr X/102/2019 z dnia 18.06.2019 r.