Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 13/18 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego