PN 64/2018 Świadczenie usług wyłapywania i zapewnienia  opieki nad bezdomnymi zwierzętami (ogółem 125 sztuk, w tym 85 psów  i 40 kotów) z terenu Gminy Mikołów od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.