Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Listopad 2018 (XI.2018/35)