Uchwała nr XLVII/842/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa