Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Październik 2018 (X.2018/34)