Uchwała nr XLVI/829/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/796/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych