Informator miesięczy Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Wrzesień 2018 (IX.2018/33)