Uchwała nr XLV/816/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów