Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 21 sierpnia 2018