KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 20.08.2018 ROKU, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA - 20.08.2018 ROKU, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 21.08.2018 ROKU, GODZ. 17:00 - omówione zostaną tematy wiodące sesji: współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz polityka senioralna

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 22.08.2018 ROKU, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 22.08.2018 ROKU, GODZ. 17:00 - omówiony zostanie temat wiodący sesji: kultura i sport

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 23.08.208 ROKU, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 23.08.2018 ROKU, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 27.08.2018 ROKU, GODZ. 15:00